Sonsuza Kadar Anılmak Fenerin Işığına Doğru

Mükemmeliyet

Merkezi

...
“Bu üniversiteden öyle hazineler, öyle kıymetler çıkacak ki, benim kazancımı yüz misli geçecek...”
Vehbi Koç

Hayallerdeki Üniversite: Bir Mükemmeliyet Merkezi

Vehbi Koç’un öncülüğünde başlayan, Koç Ailesi ve VKV tarafından sürdürülen eğitim yatırımları sürecinde edinilen deneyimler, “çağdaş bir eğitim kurumunun nitelikleri” konusunda Koç Üniversitesi’nin kuruluş ve işleyişine rehberlik etti. Proje, seçkin eğitim kurumlarının bir ülkenin geleceği için yapılabilecek en değerli yatırım olduğu inancıyla şekillendi.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi

Semahat Arsel

...

Mehmet Ali Birand’ın bir söyleşide, “Vehbi Bey, bu üniversiteyi niye yapıyorsunuz? Koç Lisesi’ni niye yaptınız? Bunlar para getiren işler değil” sorusu üzerine Vehbi Bey, “Mehmet Ali Bey” demiş, “Bu üniversiteden öyle hazineler, öyle kıymetler çıkacak ki, benim kazancımı yüz misli geçecek...”

Olabilirlik Raporu sonucunda, saygın bir üniversitenin “bilim öğretme, araştırma ve üretme faaliyetlerinin evrensel nitelikler taşıması” ve “mükemmeliyete doğru evrimleşmesi” vazgeçilmez koşullar olarak öne çıktı. “Küçük boyutlu fakat yüksek nitelikli” bir üniversite olarak başlanarak, üstün yetenekli gençler ile seçkin bir akademik kadroyu bir araya getiren, ülkesine ve toplumuna yararlı katkılar sağlayan donanımlı mezunlar veren bir Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulması hedeflendi.

Olabilirlik Raporu, 20 Aralık 1989’da VKV yönetimine sunuldu ve tartışmaya açıldı. O tarihlerde VKV Yönetim Kurulu; Vehbi Koç’un Şeref Başkanlığı’nda Başkan Vekili Aydın Bolak ve üyeler Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Sevgi Gönül, Suna Kıraç, Prof. Dr. İlhan Akın, Fahir İlkel, İnan Kıraç, Ünal Korukçu, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’dan oluşmaktaydı. 20 Aralık 1989 tarihli toplantıda Yönetim Kurulu, “Koç Üniversitesi adı altında, İngilizce eğitim veren bir üniversite kurulması” kararı aldı. Yatırımın planlanması, projelendirilmesi ve resmi başvuru hazırlıkları yapılması için İcra Komitesi’ne yetki verildi.

Bir yıl sonra, Mayıs 1990’da üniversitenin akademik hedeflerini ve programları belirlemek üzere, Prof. Dr. Abdullah Kuran, Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu, Prof. Dr. Ahmet Koç ve Prof. Dr. Özer Ertuna’dan kurulu bir komite Antalya’da ilk toplantısını yaptı.

Bu çalışmalar sürerken, 31 Aralık 1991 günü sevindirici bir gelişme ile Koç Üniversitesi Kuruluş Kanunu Tasarısı, Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Ve 5 Mart 1992’de, 3785 sayılı yasa TBMM tarafından kabul edilerek, Koç Üniversitesi’nin kuruluşu “yasal anlamda” tamamlanmış oldu.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi

Semahat Arsel

...

Bu üniversite kurma işini ilk düşünen, üstünde duran, ilk maddi imkânlarını temin eden, tabii ki babamız Vehbi Koç... Fakat sonra bütün ailenin ve Koç Topluluğu şirketlerinin büyük katkısı olduğu ve olacağı için, kurumun adının Vehbi Koç Üniversitesi değil, Koç Üniversitesi olmasında görüş birliğine varıldı.