...
Temel bilimsel araştırmaya dayalı ve tamamen yerli imkanlarla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine olanak sağlamak, ilgili alanda yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) kuruldu.

Temel bilimsel araştırmaya dayalı ve tamamen yerli imkanlarla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine olanak sağlamak, ilgili alanda yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) kuruldu.