...
Türkiye’deki Asya konusunda araştırma, uygulama ve öğretim eksikliğini doldurmayı amaçlayan ve bu çerçevede yüksek kalitede karşılaştırmalı ve disiplinlerarası akademik ve politika odaklı yayınlar üretmek üzere Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUASIA) kuruldu.

Türkiye’deki Asya konusunda araştırma, uygulama ve öğretim eksikliğini doldurmayı amaçlayan ve bu çerçevede yüksek kalitede karşılaştırmalı ve disiplinlerarası akademik ve politika odaklı yayınlar üretmek üzere Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUASIA) kuruldu.