...
Küresel kamu hukukunun her boyutu ve alt alanı ile ilgili disiplinlerarası araştırmalar yapmak amacıyla Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER) kuruldu.

Küresel kamu hukukunun her boyutu ve alt alanı ile ilgili disiplinlerarası araştırmalar yapmak amacıyla Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER) kuruldu.