...
Mütevelli Heyet Başkanı

Sanayi şirketleri de bir nevi insana yatırım, çünkü insana ekmek sağlayan ve ekonomiye katkısı olan kuruluşlar… Ama üniversite, doğrudan insanı yetiştirip topluma kazandıran bir müessese ve Vehbi Koç buna çok gönül verdi; başından itibaren en büyük destekçisi kendisi oldu…