...
1, 2001

istinye kampusunde tam arkama ses bombası atılmıştı. hey gidi hey…