Çarklardaki Metin :

Sayın ilgili,

Bilinmelidir ki ben, New Jersey Eyaleti Essex Bölgesi’nden Newark’lı Thomas A. Edison, daktiloyu icat ettim ve geliştirdim. Aşağıdaki bilgiler bunların doğru bir tarifi ve izahıdır.

Bu icat, bir yazı çarkının satırı takip ederek bir yaprak veya bir tomar kâğıt üzerine yazması ve yazının satır üzerinde devam etmesi amacıyla kâğıdı hareket ettirmesini sağlar. Bu icadın esas özellikleri şunlardır: Birincisi, belirlenmiş harfin yazılması için dönen yazı çarkını durduran mekanizma; ikincisi, bu çarkı bir basım ve onu takip eden basım arasında hareket ettiren yöntem; üçüncüsü, satır sonuna geldiğinde bir sonraki satır başından devam etmek için çarkı geri getiren mekanizma; dördüncüsü, kâğıtların çarka sıkıştırılmasını sağlayan gereçler; beşincisi, bir satır ve diğeri arasında kâğıdı ilerleten besleme gereçleri.

Yazı çarkını satır boyunca ve kâğıt üzerinde oynatarak bu kısımlar basitleştirildi ve çark yerine kâğıdın oynatıldığı diğer makinelere oranla daha derli toplu hale getirildi. Böylece, artık bir tomar kâğıt kolayca kullanılabilir, telgraf mesajları yazılabilir ve şimdiye kadar olduğu gibi hep aynı mesajı yazmak yerine mesajlar ayrılabilir.

Thomas A. Edison’ın, Amerikan Patent Enstitüsü’ne daktilo icadının tescili için yaptığı başvuru, 10 Aralık 1872, edison.rutgers.edu/patents/00133841.pdf